Nόμος 2517, (ΦΕΚ Α' 160 / 11-8-1997)

*Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 9
Διορισμοί εκπαιδευτικών
Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων*

1. Ως βάση για τον αριθμό των προσλήψεων του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'), λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών εκπαιδευτικών και προσωρινών αναπληρωτών την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους, στον οποίο προστίθεται και ο αριθμός των συνιστώμενων νέων οργανικών θέσεων από την ίδρυση και προαγωγή δημόσιων σχολείων.

2. Για το σχολικό έτος 1997-1998 η πρόσληψη εκπαιδευτικών αφορά και στην κάλυψη νέων οργανικών θέσεων, που συνιστώνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 47 του ν. 2413/1996 και του άρθρου 14 του ν. 1566/1995.

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

"7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από
1.9.1997 ως εξής:

Ι) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20.

ΙΙ) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 12.

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.

ΙV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8.

V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά
σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

VΙ) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν
έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη
υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21
ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην
προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται
μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους
και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε
δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των
διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς
του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις,
το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας
αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18
και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του
ν. 2470/1997."

*

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος*

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Powered by gateweb