ΥΠΕΠΘ. – Δ2/22873/4.10.96ΘΕΜΑ: «Ωράριο διδασκαλίας ωρομισθίου προσωπικού στα Μουσικά Σχολεία»Σας γνωρίζουμε ότι το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής και για την άσκηση στα εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 της αριθμ. Γ. 3345/1988 απόφασης (Νόμος 1824/88 ΦΕΚ. 296/Α΄), δεν υπόκειται σε περιορισμό ως προς τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας και επομένως το προσωπικό αυτό μπορεί να προσλαμβάνεται με το προβλεπόμενο από τις γενικές διατάξεις ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας (21 ώρες).


Powered by gateweb