Δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο σχετικά με το Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

Το Βήμα 21-5-2000
Το Βήμα 4-6-2000
Επενδυτής 10-3-2001
Έθνος 13-3-2001
Επενδυτής 17/18-3-2001
Επενδυτής 31-3/1-4-2001 α΄
Επενδυτής 31-3/1-4-2001 β΄
Ελεύθερος Τύπος 9-4-2001
Έθνος 12-4-2001
Τα Νέα 22-5-2001
Η Αυγή 23-5-2001
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 10-6-2001
Έθνος 26-6-2001
Έθνος 18-9-2001
Ελεύθερος Τύπος 24-9-2002
Χώρα 20-11-2002
Χώρα 21-11-2002
Απογευματινή της Κυριακής 1-12-2002
Απογευματινή 7-12-2002
Ελευθεροτυπία 13-12-2002

Powered by gateweb