ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αθήνα, 04.08.2006ΠΡΟΣ:Την Υπουργό Ε.Π.Θ. .

κα Μαριέττα ΓιαννάκουΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

Τον Υφυπουργό κο Γεώργιο Καλό

Τον Υφυπουργό κο.Ταλιαδούρο

Τον γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κο. Ανδρέα Καραμάνο

Τον ειδικό γραμματέα επιμορφωτικών

υποθέσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κο Κωνσταντίνο

Ράμμα

ΥΠΟΜΝΗΜΑΜε το παρόν υπόμνημα θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει και καθορίζει την Παιδεία ως δημόσιο αγαθό σε όλες τις βαθμίδες της, και το οποίο παραβιάζεται κατάφωρα με την έμμεση αλλά ουσιαστική αναγνώριση Ωδείων και Μουσικών Σχολών ως ιδιωτικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (μη πανεπιστημιακών) στις αναμενόμενες εγκυκλίους για τα Μουσικά καθώς και για τα Σχολεία Γενικής Παιδείας.

Μέχρι σήμερα, στον κλάδο Π.Ε.16, εκτός των πανεπιστημιακών αποφοίτων, συμπεριλαμβάνονταν και οι κάτοχοι πτυχίων αδιαβάθμιτων μουσικών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι με το πρόσχημα της 30μηνης προϋπηρεσίας, θα διορισθούν, χωρίς να έχουν υποστεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και χωρίς να διαθέτουν καμία απολύτως παιδαγωγική κατάρτιση. Η παράνομη αυτή ενέργεια εκ μέρους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. διαπράττεται σε βάρος των αποφοίτων Α.Ε.Ι. των μουσικών τμημάτων με την έμμεση ή άμεση, ανάλογα με τις περιστάσεις, υποστήριξη της Ο.Λ.Μ.Ε. Μήπως η παρανομία αυτή αποτελεί το πειραματικό στάδιο για την περαιτέρω ανωτατοποίηση ιδιωτικών ιδρυμάτων;

Με τις παραπάνω δυσμενείς συνθήκες να επικρατούν στον κλάδο των αποφοίτων πανεπιστημιακών μουσικών ιδρυμάτων, όσον αφορά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες αρνούνται συστηματικά να δώσουν λύση στο αυτονόητο, μεθοδεύοντας εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις, με στόχο την εξυπηρέτηση και τη στήριξη οικονομικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι ενέργειες αυτές πρακτικά εξηγούνται από την ύπαρξη 1000 και πλέον ιδιωτικών Ωδείων σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία εκδίδουν ανεξέλεγκτα βεβαιώσεις, πτυχία και διπλώματα αμφιβόλου κύρους, καθώς οι απολυτήριες εξετάσεις είναι θέμα του κάθε Ωδείου ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε έλεγχος, ούτε καν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η κορύφωση των προαναφερθέντων ενεργειών πιστοποιήθηκε με την ψήφιση του άρθρου 20 του Νόμου 3475/2006 από την ολομέλεια της Βουλής στις 4/7/2006, το οποίο «διορθώνει» με το χειρότερο δυνατό τρόπο την μεταβατικότητα του άρθρου 14 του Νόμου 1566/1985.

Συγκεκριμένα: σύμφωνα με την παράγραφο 7 του επίμαχου άρθρου εκπαιδευτικοί του κλάδου Π.Ε.16, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένων μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (δηλ. απόφοιτοι ωδείων), υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Νόμου 3255/2004, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται ως προϋπόθεση διορισμού 30 μήνες προϋπηρεσίας, και συνεπώς διορίζονται σε θέσεις του κλάδου Π.Ε.16.01 και τοποθετούνται αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία με απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πρέπει να επισημάνουμε πως το άρθρο αυτό, υποστηρίχθηκε σθεναρά από την Ο.Λ.Μ.Ε, η οποία απέρριψε πλήθος αιτημάτων και ενστάσεων των πανεπιστημιακών συναδέλφων τους.

Σαν σύλλογοι αποφοίτων των τμημάτων μουσικών σπουδών είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., πως τόσο τα μουσικά πτυχία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, όσο και οι προϋπηρεσίες τους έχουν αποκτηθεί με διαδικασίες αμφίβολες, και εντελώς αδιαφανείς. Ταυτόχρονα όμως με τους έχοντες προϋπηρεσία 30 μηνών, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. προχωρεί βάσει της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, στον διορισμό και των πολυτέκνων αποφοίτων ωδείων ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.

Συμπερασματικά, η παράγραφος 7 του άρθρου 20 είναι εξ ολοκλήρου αντισυνταγματική και παράνομη, καθώς αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το Σύνταγμα κράτους και συνεπώς εμπεριέχει και την ακυρότητά της.

Αξίζει να σημειωθεί πως το προαναφερθέν άρθρο που υπάγεται στο νέο νόμο ψηφίστηκε σε μία καθαρά προεκλογική περίοδο, αψηφώντας τους περίπου 500 αδιόριστους αποφοίτους πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, οι οποίοι είναι οι μόνοι τυπικά, ουσιαστικά και νομικά αρμόδιοι να διορίζονται σε θέσεις Π.Ε.16 τόσο στα Μουσικά όσο και στα Γενικά σχολεία της χώρας, καθώς τα πανεπιστημιακά μουσικά τμήματα καλύπτουν τόσο σε γνωστικό όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο τις διδακτικές απαιτήσεις τόσο των γενικών όσο και των μουσικών σχολείων.

Για όλους του λόγους που προαναφέρθηκαν, καλούμε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. :

α) να εφαρμόσει και στον κλάδο καθηγητών Μουσικής, την αρχή που τηρείται σε όλους τους άλλους κλάδους των εκπαιδευτικών, περί της ύπαρξης πτυχίου Πανεπιστημιακού ΑΕΙ, ως βασικό προσόν για το διορισμό τους.

β) να προβεί στη σύνταξη εγκυκλίου ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, καθώς και προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για τα Μουσικά και τα Σχολεία της Γενικής Παιδείας από τους πίνακες αναπληρωτών των πανεπιστημιακών μουσικών.

Ελπίζουμε στην άμεση προσωπική σας παρέμβαση, έτσι ώστε να τερματιστεί οριστικά η επαγγελματική, ψυχική και ηθική καταρράκωση όλων των Πανεπιστημιακών Αποφοίτων της χώρας.Μετά τιμής,Τα Δ.Σ. των συλλόγωνΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

(Βασίλης Μητρόπουλος )ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Ισαβέλλα Σταυρίδου)ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Λένα Κοκκινομηλιώτη)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(Βανέσα Παγάνα)Powered by gateweb