Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ψηλορείτου 17, 165 62, Γλυφάδα)
Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Σχολής Καλών Τεχνών
Α.Π.Θ.
Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
"Μάριος Δ. Μαυροειδής"

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006

Προς: Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου
Υφυπουργό κ. Γεώργιο Καλό
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Θέμα: Άρθρο 20 του Σχέδιο Νόμου για τα ΕΠΑΛ – Αιτήματα


Με κατάπληξη παρατηρούμε ως φορείς εκπροσώπησης διορισμένων και αδιόριστων εκπαιδευτικών του κλάδου μας (ΠΕ16) αποφοίτων των ΤΜΣ, τις μεθοδεύσεις που ακολουθεί το ΥΠΕΠΘ προκειμένου να καταλήξει σε εμπαιγμό, ο οποίος πραγματοποιείται μέσω της τροπολογίας που αφορά στον κλάδο μας από το νομοσχέδιο του υπουργείου για τα ΕΠΑΛ, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί αυτό τον μήνα.

Η πιο κραυγαλέα ρύθμιση, η οποία αφορά στο διορισμό αποφοίτων ωδείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μη πανεπιστημιακών, αδιαβάθμητων από το ΥΠΕΠΘ με προϋπηρεσία 30 μηνών, θα μας βρει κάθετα αντίθετους, καθώς οι θέσεις καθηγητών μουσικής του κλάδου ΠΕ16 είναι θέσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και, επομένως, κάθε ενέργεια του ΥΠΕΠΘ, που αναφέρει ή εμπεριέχει διορισμούς αποφοίτων ωδείων, αντιβαίνει προς το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία ως παράνομη και αντισυνταγματική και συνεπώς εμπεριέχει και την ακυρότητά της. Επιπλέον η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του νέου νομοσχεδίου στην οποία γίνεται αναφορά στο νόμο 3255/2004 παρ. 6, μέσω του οποίου διορίζονται σε μόνιμες οργανικές θέσεις αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπλήρωσαν στις 30/06/2004 30 μήνες προϋπηρεσίας, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου του νέου νομοσχεδίου, ΔΙΟΤΙ:

Α) ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 συνίσταται κλάδος ΤΕ για κατόχους πτυχίων μη ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εντούτοις στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου μονιμοποιεί τους έχοντες προϋπηρεσία 30 μηνών μέχρι τις 30/06/2004 ως ΠΕ.

Β) ο τίτλος ΠΕ ανήκει αποκλειστικά σε αποφοίτους πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου παράνομα και αντισυνταγματικά «βαφτίζονται» ως ΠΕ απόφοιτοι ιδρυμάτων μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πόσο δε μάλλον, όταν τα ιδρύματα αυτά είναι αδιαβάθμητα από το ΥΠΕΠΘ. [Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην παράγραφο αυτή εντάσσονται στους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και οι πολύτεκνοι απόφοιτοι αδιαβάθμητων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι θα χαίρουν και των προνομίων που προβλέπει το σύνταγμα γι’ αυτούς.

Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα του κλάδου μας εντάθηκαν με την απόφαση Δ4/406/01.08.2001, που δίνει τη δυνατότητα διορισμού σε θέσεις ΠΕ16 σε κατόχους βεβαίωσης μουσικών δεξιοτήτων ή σε κατόχους πτυχίων Ωδικής. Με τη μεθόδευση αυτή, το ΥΠΕΠΘ εξομοιώνει έτσι τους απόφοιτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ και τους απόφοιτους του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ (οι οποίοι εκ παραλλήλου είναι κάτοχοι τίτλων ενός ή περισσότερων τίτλων Ωδείων), με αποφοίτους ωδείων ή κατόχους βεβαιώσεων. Αποτέλεσμα αυτής της διατάξεως ήταν μια σειρά αμφιλεγόμενων προσλήψεων και προϋπηρεσιών!!!. Το βέβαιο είναι ότι οι τριάντα μήνες προϋπηρεσίας έχουν δημιουργηθεί με τις παραπάνω αμφιλεγόμενες προσλήψεις σε βάρος των αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ.

Δεν γίνεται 21 χρόνια μετά την ίδρυση ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών να συνεχίζουν, μέσω ημιμέτρων, που λαμβάνει κάθε φορά το ΥΠΕΠΘ, δηλαδή τον αποχαρακτηρισμό των αποφοίτων ωδείων από ΠΕ σε ΤΕ, να εισβάλλουν εις βάρος των αποφοίτων μουσικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, παράνομα στην εκπαίδευση κάτοχοι πτυχίων αδιαβάθμητων σχολών, ακατάλληλων να εγγυηθούν την ποιότητα και τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται, προκειμένου να διορίζονται και να εργάζονται σε αυτήν.

Δεν γίνεται 21 χρόνια μετά την ίδρυση ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών να επικαλείται το ΥΠΕΠΘ ανεπάρκεια αποφοίτων, προκειμένου να στελεχώσει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας και επ’ αφορμής αυτού του πλασματικού ερείσματος, να συνιστά κλάδο ΤΕ16, χωρίς να τον ορίζει έστω ως μεταβατικό στάδιο με καταληκτική ημερομηνία ισχύος ενός εύλογου (σύντομου) χρονικού διαστήματος. Αντί αυτού η σύσταση κλάδου ΤΕ16 προμηνύει έναν πραγματικά μεγάλο κίνδυνο: Την εγκαθίδρυση καθεστώτος προσλήψεων στη δημόσια εκπαίδευση της χώρας ατόμων μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ανεπαρκή, αμφιλεγόμενα και χαμηλού επιπέδου προσόντα.

Ο κλάδος ΤΕ16 πρέπει να αποκλειστεί από τα σχολεία γενικής παιδείας, γιατί ως τεχνικός κλάδος δεν έχει παιδαγωγική κατάρτιση, την οποία παρέχουν μόνο οι πανεπιστημιακές καθηγητικές σχολές. Επομένως η παράγραφος αυτή αντιστρατεύεται στους γενικούς νόμους που αφορούν στα προσόντα των εκπαιδευτικών του κλάδου.

Θεσπίζεται δε ως κατακλείδα πρόταση στη παράγραφο 3 του άρθρου 20 που αφορά στη σύσταση κλάδου ΤΕ16, ξεχωριστός ΑΣΕΠ για ΠΕ και ΤΕ, πρόταση που αποτελεί τη χαριστική βολή στον κλάδο ΠΕ16 αποφοίτων ΤΜΣ, ΑΣΕΠ ο οποίος ελλοχεύει πολλαπλούς κινδύνους για τον κλάδο μας, αφού για τις θέσεις που θα απομένουν μετά την πραγματοποίηση του ΑΣΕΠ για ΠΕ και την απορρόφηση του 40% των αποφοίτων από την επετηρίδα, θα προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός για ΤΕ, σαφώς επιπέδου μη πανεπιστημιακού, κλείνοντας έτσι θέσεις εργασίας για τους μελλοντικούς απόφοιτους του κλάδου!!!ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ:1) Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου

2) Την παύση μεθοδεύσεων, που στόχο έχουν τη νομιμοποίηση αμφιλεγόμενων προσλήψεων και προϋπηρεσιών σε άτομα μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

3) Την άμεση εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων που ισχύουν για όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών
και για τους κλάδους ΠΕ5 και ΠΕ6 καθηγητών Αγγλικής και Γαλλικής, οι οποίοι διήλθαν ανάλογο με τον κλάδο ΠΕ16 μεταβατικό στάδιο, καθόσον το μεταβατικό στάδιο για τον κλάδο ΠΕ16 έχει ήδη λήξει προ πολλών ετών με την αριθμητική επάρκεια των Αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και των Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης για την κάλυψη των υπαρχουσών θέσεων και την κατάρτισή τους.Ύστερα και από την ανακοίνωση του σχεδίου νόμου που συμπεριλαμβάνει και τον κλάδο μας, ζητούμε άμεσα τη δικαίωσή μας, πιστεύοντας ότι έχουμε την Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ αρωγό των νομίμων δικαιωμάτων μας στην προσπάθεια για ουσιαστική και πραγματική αναβάθμιση της Ελληνικής Δημόσιας Παιδείας.

Εκ μέρους των Συλλόγων αποφοίτων ΤΜΣ
Powered by gateweb