Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

(Ψηλορείτου 17, 165 62, Γλυφάδα)

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Σχολής Καλών Τεχνών

Α.Π.Θ.

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

"Μάριος Δ. Μαυροειδής"Αθήνα, 19 Μαΐου 2004Υπόμνημαπρος την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, κ. Μαριέττα ΓιαννάκουΚοινοποίηση: Γραφείο Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, κκ. Γεωργίου Καλού και Σπυρίδωνος ΤαλιαδούρουΑξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ο κλάδος της μουσικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζει χρόνια συσσωρευμένα θεσμικά και υλικοτεχνικά προβλήματα. Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για αυτά καθώς και να τοποθετηθούμε συνοπτικά επί αυτών.

1. Αναφορικά με τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών καθώς και αναπληρωτών -ωρομισθίων του κλάδου ΠΕ 16 (Μουσικής), θα θέλαμε να σταθούμε στα ακόλουθα σημεία:

• Θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί μουσικής στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει εφ' εξής να προσλαμβάνονται αποκλειστικά απόφοιτοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.ΕΛ Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 1566 / 1985, άρθρο 14, παρ. 8, στιχ. ις', «για τον κλάδο μουσικής απαιτείται Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής», αλλά στο εδάφιο 2 της ίδιας διάταξης, το οποίο με την σειρά του παραπέμπει στην παρ. 9 της περιπτώσεως Β^ του άρθρου 15, αναφέρεται ότι «αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα προσόντα αυτά και μόνο τότε για την πλήρωση κενών θέσεων του κλάδου αυτού που απομένουν διορίζονται ύστερα από διαγωνισμό όσοι διαθέτουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος (Ωδείου) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής».

Αιτούμαστε λοιπόν την αλλαγή της παραπάνω διάταξης, η οποία εξισώνει στην πράξη και εντάσσει σε κλιμάκιο εκπαιδευτικών «Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» κατόχους αδιαβάθμιστων τίτλων σπουδών (με απολυτήριο Λυκείου) με πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, περίπτωση μοναδική στον χώρο της εκπαίδευσης! Πέραν της τυπικής πλευράς του ζητήματος, υπάρχει βέβαια και η ουσιαστική: το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. συνίσταται σε μια πλούσια σειρά αντικειμένων θεωρητικής, πρακτικής και παιδαγωγικής υφής, που πληροί τις προδιαγραφές του Προγράμματος Σπουδών Μουσικής Αγωγής του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1645, τ. Β', 1999), όταν τίποτε αντίστοιχο δεν έχει να επιδείξει το παρωχημένο πρόγραμμα σπουδών των ωδείων (που βασίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα 229, τ. Α', του 1957). Στα αποτελέσματα δε του - μοναδικού έως τώρα - διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής, που διεξήχθη το 2001, αντικατοπτρίζεται η τεράστια απόσταση που χωρίζει τους πτυχιούχους πανεπιστημίων (150 επιτυχόντες σε σύνολο 290 υποψηφίων / ποσοστό επιτυχίας: 52%) από τους κατόχους αδιαβάθμιστων πτυχίων που απονέμει το Υπουργείο Πολιτισμού (258 επιτυχόντες σε σύνολο 2702 υποψηφίων / ποσοστό επιτυχίας: 9,5%)!

• Ένα ακόμη κρίσιμο για εμάς ζήτημα έχει να κάνει με το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοσθεί για τον κλάδο μας το άρθρο 7 του Νόμου 3027 / Φ.Ε.Κ. 152, τ. Α\ 28 Ιουνίου 2002, το οποίο προβλέπει διορισμούς από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών σε ποσοστό 25% επί του συνόλου. Το γεγονός αυτό φανερώνει μια τελείως διαφορετική - ιδιαιτέρως δυσμενή - αντιμετώπιση του κλάδου μας σε σχέση με τους υπολοίπους κλάδους εκπαιδευτικών, και μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο στον βαθμό που από τον προαναφερθέντα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για τον κλάδο μας (του έτους 2001) καλύφθηκαν μόνο οι 277 από τις 522 προκηρυχθείσες θέσεις σε σχολεία γενικής παιδείας! Ενώ λοιπόν οι ανάγκες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι αυξημένες, εκατοντάδες πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών βρίσκονται επί του παρόντος εγκλωβισμένοι στο καθεστώς της ωρομίσθιας απασχόλησης...

Στην δεδομένη περίπτωση, το ποσοστό 25% για τον κλάδο μας αντιστοιχεί σε 131 θέσεις. Παρακαλούμε λοιπόν να ασκήσετε τη δυνατότητα που σας παρέχει ο νόμος αυτός και να προβείτε σε άμεσους διορισμούς.

Αναφορικά με το ίδιο ζήτημα, ερωτηματικά προκαλεί επίσης το γεγονός ότι για τον κλάδο μας (ΠΕ 16) δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτε σχετικό με διενέργεια νέου διαγωνισμού μέσω του Α.Σ.Ε.Π. για κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών μουσικής (ΠΕ 16), παρότι έχει ήδη παρέλθει μία τριετία από την προκήρυξη και την διενέργεια του προηγούμενου (Φ.Ε.Κ. 102 / 12.4.2001). Εκφράζουμε την δυσφορία μας για το ότι ο κλάδος μας τίθεται διαρκώς στο περιθώριο σε σχέση με τους υπόλοιπους και ζητούμε οι σχετικοί διαγωνισμοί να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά διετία.

• Στα Μουσικά Σχολεία παρατηρείται το θλιβερό όσο και απαράδεκτο φαινόμενο της έλλειψης σαφούς και αντικειμενικού νομοθετικού πλαισίου για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων, καθώς και για τις αποσπάσεις και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες των τοπικών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αναξιοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, ευνόητη θεωρείται η απόλυτη προτεραιότητα των αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 1566 / 1985, όσον αφορά στα διδακτικά αντικείμενα π. χ. της θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής, της Ιστορία της Μουσικής, της Μορφολογίας της Μουσικής, της Αισθητικής της Μουσικής κ.ο.κ.

• Σοβαρά ερωτηματικά μας δημιουργεί και η Υπουργική Απόφαση 79764 / Γ 7, 28.07.2003, για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων στα Μουσικά Σχολεία, η οποία εισάγει τον θεσμό της «ακρόασης» από επιτροπή της επιλογής του Υπουργού Παιδείας. Η «ακρόαση» αυτή συνιστά ουσιαστικά το καθοριστικό κριτήριο επιλογής των καθηγητών, αφού παρέχει το 65% των μορίων της κατάταξης σε πίνακες διοριστέων, ενώ τα τυπικά προσόντα αντικατοπτρίζονται μόνο στο υπόλοιπο 35% των μορίων. Αλλά και ο υποδεικνυόμενος τρόπος εξέτασης ενέχει πολλά στοιχεία διαβλητστητος. οι ίδιοι άνθρωποι καθορίζουν την ύλη, διεξάγουν τις εξετάσεις ερχόμενοι «ενώπιος ενωπίω» με τους υποψηφίους και βαθμολογούν στην συνέχεια τις επιδόσεις τους (δίχως οι τελευταίοι να διαθέτουν οποιοδήποτε δικαίωμα ένστασης)! θεωρούμε ως εκ τούτου μη αποδεκτό τον παραπάνω τρόπο επιλογής, αφού τα πτυχία των πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών υποβαθμίζονται περαιτέρω και δεν συνιστούν το «ελάχιστο προσόν» - ούτε καν για τις θεωρητικές ειδικεύσεις (άρθρο 2 της Υ.Α. 79764 / Γ7) - παρά υπολογίζονται μόνο ως «συνεκτιμώμενο προσόν»! Επισημαίνουμε ακόμη ότι τέτοιου είδους διαδικασίες επιλογής δεν προβλέπονται σε κανέναν άλλο κλάδο εκπαιδευτικών, όπου οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων γίνονται επί τη βάσει μόνο των τυπικών προσόντων των ενδιαφερομένων.

2. Ένα άλλο ζήτημα που επίσης μας απασχολεί, και επιθυμούμε εδώ να θίξουμε, αφορά στην υποδομή που προϋποθέτει το μάθημα της μουσικής στα σχολεία γενικής παιδείας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και η οποία είναι δυστυχώς ανύπαρκτη σχεδόν στο σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας.

Τόσο το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών όσο και το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοσθούν, ώστε να εκπληρωθούν και οι στόχοι τους, δίχως την στοιχειώδη υλικοτεχνική υποστήριξη: ένα εργαστήριο μουσικής ή τουλάχιστον κάποιον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, μουσικά όργανα, οπτικοακουστικό υλικό. Ελάχιστα σχολεία έχουν λάβει τα μουσικά όργανα που παρέχονται από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), τα οποία και πάλι δεν επαρκούν για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, σχολικά βιβλία δεν υπάρχουν, ενώ το ελάχιστο οπτικοακουστικό υλικό που διατίθεται για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής είναι διαθέσιμο σε ελάχιστα μόνο σχολεία και κρίνεται ούτως ή άλλως ανεπαρκέστατο για την διδασκαλία του μαθήματος, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών.

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στα Μουσικά Σχολεία, όπου ούτε σχολικά εγχειρίδια για τα θεωρητικά μουσικά μαθήματα υφίστανται, ούτε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τα υπόλοιπα μαθήματα.

Συνεπώς, η απαξίωση τόσο του μαθήματος όσο και των εκπαιδευτικών του κλάδου έρχεται ως φυσιολογικό επακόλουθο, αφού οι προαναφερθείσες συνθήκες δεν επιτρέπουν στην δουλειά μας να αποδώσει καρπούς, το μάθημα που είναι εκ φύσεως πρακτικό μετατρέπεται αναγκαστικά σε μια θεωρητική διαδικασία, και το αντικείμενο μας μετατρέπεται μοιραία σε διακοσμητικό «δευτερεύον» μάθημα μέσα στην συνολική εκπαιδευτική διαδικασία...

Ζητούμε λοιπόν τον χαρακτηρισμό του μαθήματος της μουσικής ως «εργαστηριακού» και την ανάλογη αντιμετώπιση του, προκειμένου η μουσική τέχνη να μπορεί όντως να αποτελέσει μέσο έκφρασης της νέας γενιάς και στυλοβάτη της προώθησης του πολιτισμού και της διαθεματικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

3. θεωρούμε επίσης ότι το μάθημα της μουσικής θα πρέπει να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς μουσικής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Επί του παρόντος, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το μάθημα της μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικούς μουσικής μόνο στις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ', ενώ στις τάξεις Α' και Β' διδάσκεται από δασκάλους ΠΕ 70, οι οποίοι ωστόσο δεν μπορούν να ανταποκριθούν σης ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών Μουσικής Αγωγής του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1645, τ. Β', 1999).

Εξάλλου, είναι ανάγκη να προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώρες για την σχολική χορωδία (δύο την εβδομάδα), όπως ήδη συμβαίνει και για τους εκπαιδευτικούς μουσικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ2 / 7026 / 19.12.2001.

4. Για την επιλογή των σχολικών συμβούλων, τέλος, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι καθίσταται επιτακτικά αναγκαίο πλέον να γίνεται με αυξημένα κριτήρια, δηλαδή με τον καθορισμό του πτυχίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών των Α. Ε. Ι. ως του ελάχιστου τυπικού προσόντος, συνοδευόμενου βεβαίως και από επαρκή διδακτική εμπειρία, ει δυνατόν δε και από διδακτορική διατριβή· σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με αυτά τα προσόντα, οι θέσεις αυτές πρέπει να κρίνονται «άγονες» και να παραμένουν κενές: δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μειωμένων τυπικών προσόντων να εκφέρει γνώμη για την ποιότητα του διδακτικού έργου ενός εκπαιδευτικού μουσικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης!

Ελπίζουμε να αντιμετωπίσετε με ενδιαφέρον τα προβλήματα που σας εκθέσαμε καθώς και τα σχετικά με αυτά αιτήματα μας, που αποσκοπούν στην βελτίωση της παρεχόμενης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο μέσω της αναβάθμισης του μαθήματος της μουσικής, και προσδοκούμε την έμπρακτη έκφραση της βούλησης σας προς την κατεύθυνση αυτή.

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ. του

Συλλόγου Αποφοίτων του

Τμήματος Μουσικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος

Για το Δ.Σ. του

Συλλόγου Αποφοίτων

Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Ο Πρόεδρος

Για το Δ.Σ. του

Συλλόγου Αποφοίτων

Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Ιονίου Πανεπιστημίου

«Μάριος Δ Μαυροειδής»Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Φούλιας Αντώνης Ι. Κωνσταντινίδης Σπύρος ΓαλανόπουλοςPowered by gateweb