ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩN
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. κο Γ. Βέη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

1)Τον Υφυπουργό κο Γ. Καλό
2)Ο.Λ.Μ.Ε.
3)Δ.Ο.Ε.

Θέμα: «Διεξαγωγή διαγωνισμού για την πρόσληψη εκπαιδευτικών μουσικής ΠΕ16»

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Με το παρόν επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τις δηλώσεις σας σχετικά με την διεξαγωγή διαγωνισμού από το Α.Σ.Ε.Π. για τον κλάδο μας, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν σε συνέντευξή σας στην ιστοσελίδα www.proslipsis.gr, με ημερομηνία 6.2.2007. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω διαδικτυακή δημοσίευση αναφέρονται τα εξής:

Σε ερώτηση της proslipsis αν κατά τον επικείμενο διαγωνισμό των μουσικών θα αποφευχθούν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στον προηγούμενο διαγωνισμό και αφορούσαν κυρίως τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων και το ποσοστό κάλυψης των θέσεων από αποφοίτους πανεπιστημίου και ωδείων, ο κ. Βέης απάντησε ότι θα γίνει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία και ότι κατά τη γνώμη του στην κάθε ομάδα υποψηφίων θα πρέπει να αναλογούν οι μισές θέσεις. [Η υπογράμμιση δική μας]

Με σχετική κοινοποίηση στο Α.Σ.Ε.Π. των υπομνημάτων που έχουμε αποστείλει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., σας έχουμε ενημερώσει και μάλιστα προσφάτως, για τα προβλήματα και τις πρωτοφανείς παρανομίες που έχουν συμβεί στον κλάδο μας, καθώς και για τα ένδικα μέσα στα οποία έχουμε πλέον καταφύγει συλλογικά για την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
Οι απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των κενών θέσεων στη δημόσια Μουσική Εκπαίδευση. Συνεπώς, οι δηλώσεις σας αποσκοπούν στην εδραίωση του ρόλου εκατοντάδων ιδιωτικών, κερδοσκοπικών, αδιαβάθμητων Ωδείων και Μουσικών Σχολών Η εν λόγω δήλωσή σας αποτελεί επιπλέον προσβολή, για την επιστημονική, παιδαγωγική και καλλιτεχνική κατάρτιση την οποία αποκτήσαμε στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικής, τα οποία συγκαταλέγονται σημειωτέον στις «καθηγητικές σχολές».Κρίνουμε άτοπο να μας εξισώνετε σε επίπεδο ποσόστωσης διορισμών 50%-50% με τους κατόχους τίτλων σπουδών Ωδείων, τίτλων που όχι μόνο δεν αντιστοιχούν σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά δεν ελέγχονται με κανέναν τρόπο και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Για τους λόγους αυτούς σας επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας σχετικά με τον επικείμενο διαγωνισμό εκπαιδευτικών μουσικής:
1. Σε έναν ενδεχόμενο διαγωνισμό πρέπει να συμμετέχουν μόνον απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.
2. Η πιθανή συμμετοχή αποφοίτων Ωδείων και Μουσικών Σχολών σε έναν τέτοιο ή συμπληρωματικό ή οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό εκπαιδευτικών μουσικής, εκτός από νέα παραβίαση των Νόμων (Ν.1566/1985, Ν.3255/2004, Ν.3475/2006) και του Συντάγματος (άρθρα 4 και 16), θα αποτελέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα στις προσπάθειες για αναβάθμιση της παρεχόμενης μουσικής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι Ωδείων και Μουσικών Σχολών δεν ανήκουν σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης και υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Συνεπώς δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν θέσεις ΠΕ στη δημόσια εκπαίδευση.
3. Ζητούμε να εφαρμοστεί επιτέλους και για τον κλάδο των μουσικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ο Ν. 3255/2004, ο οποίος ορίζει ότι οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών γίνονται σε ποσοστό 60% από τον πίνακα επιτυχόντων του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών .Ο ίδιος νόμος ορίζει ότι αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό, οι κενές θέσεις πληρούνται μέχρι να εξαντληθούν από τον πίνακα των αναπληρωτών.
Ευελπιστούμε στην πλήρη αποδοχή των θέσεων μας, ώστε ο δεύτερος ενδεχόμενος διαγωνισμός του κλάδου μας να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις με πιο ουσιαστική για μας , την συμμετοχή αποκλειστικά πανεπιστημιακών μουσικών .Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούμε επιβεβλημένο το να καταφύγουμε σε κάθε ένδικο μέσο, ώστε να διαφυλάξουμε το κύρος του κλάδου μας .

Θεσσαλονίκη 12-2-07
.
Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων

Οι πρόεδροι

Β.Παγάνα
B.Μητρόπουλος
Σ.Αγγελίδου
Λ.Κοκκιννομηλιώτη


Powered by gateweb