Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Γνωμοδότηση 107/2004 (αρχείο pdf)
Γνωμοδότηση 10/2005 (αρχείο pdf)
Γνωμοδότηση 329/2005 (αρχείο pdf)


Υλικό από το Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2001

Το νομικό πλαίσιο
Η εξεταστέα ύλη
Τα εξεταστικά κέντρα
Η προσαύξηση της βαθμολογίας
Τα θέματα της πρώτης ενότητας
Τα αποτελέσματα της δεύτερης ενότητας
Τα αποτελέσματα της τρίτης ενότητας
Οι διοριστέοι της ειδικότητας ΠΕ1601 γενικής παιδείας
Οι διοριστέοι της ειδικότητας ΠΕ1602 μουσικών δεξιοτήτων
Οι τοποθετήσεις της ειδικότητας ΠΕ1601 γενικής παιδείας (αρχείο pdf)
Οι τοποθετήσεις της ειδικότητας ΠΕ1602 μουσικών δεξιοτήτων (αρχείο pdf)
Τα στατιστικά του διαγωνισμού (αρχείο pdf)
Τα δελτία τύπου του Α.Σ.Ε.Π.
Οι ενέργειες του Συλλόγου κατά την περίοδο 1999-2001
Οι ανακοινώσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τα δημοσιεύματα του τύπουPowered by gateweb