Ένα Τμήμα με ιστορία λίγων χρόνων που (όπως και οι άλλες Σχολές των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Ιονίου) ήρθε να καλύψει ένα κενό δεκαετιών: την προσφορά μιας πολύπτυχης, ανωτάτου επιπέδου πανεπιστημιακής μόρφωσης, με γνωστικές κατευθύνσεις στην ελληνική (παραδοσιακή και βυζαντινή) μουσικολογία, τη δυτική μουσικολογία, την εθνομουσικολογία, τη μουσική παιδαγωγική και τη σύγχρονη μουσική έρευνα και τεχνολογία.

Η ίδρυση και η δραστηριότητα του Συλλόγου Αποφοίτων δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τους ζωηρούς δεσμούς ανάμεσα στο Τμήμα και τους αποφοίτους του, πολλοί από τους οποίους διακρίνονται στον χώρο της μουσικής έρευνας, της μουσικής εκπαίδευσης και της μουσικής ζωής του τόπου γενικότερα. Στόχος της σελίδας αυτής είναι (πέρα από το να αποτελέσει δεσμό ανάμεσα στους αποφοίτους του Τμήματος) να προβάλλει το έργο και τις διεκδικήσεις τους ως συλλογικού φορέα.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες και νέα σχετικά με τη δράση του Συλλόγου Αποφοίτων.


Το Καταστατικό του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Εγγραφή στο Σύλλογο
Το Forum των Αποφοίτων


Powered by gateweb