Εκπαιδευτικά Θέματα:
Διδακτικά Βιβλία Μουσικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Βιβλιογραφία και Πηγές Ανοιχτής Πρόσβασης (Μουσική) από την ιστοσελίδα του «Ψηφιακού Σχολείου».

Περιέχει τα Σχολικά Βιβλία Μουσικής Γενικής Εκπαίδευσης, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Οπτικοακουστικά Μέσα Γενικής Παιδείας, και Διαδικτυακή Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία ανοικτής πρόσβασης.

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο ο ήχος της μουσικής από το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός.


Powered by gateweb