Σύνταγμα
Άρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

Νόμοι
Νόμος 1566 του 1985 (αρχείο pdf)
Νόμος 1824 του 1988
Νόμος 2327 του 1995 (αρχείο pdf)
Νόμος 2413 του 1996
Νόμος 2517 του 1997
Νόμος 2525 του 1997 (αρχείο pdf)
Νόμος 2683 του 1999
Νόμος 2725 του 1999
Νόμος 2817 του 2000
Νόμος 2834 του 2000
Νόμος 2909 του 2001
Νόμος 2916 του 2001 (αρχείο pdf)
Νόμος 2943 του 2001
Νόμος 2986 του 2002
Νόμος 3027 του 2002 (αρχείο pdf)
Νόμος 3255 του 2004 (αρχείο pdf)
Νόμος 3475 του 2006 (αρχείο pdf)

Διατάγματα
Προεδρικό Διάταγμα 201 του 1998 περί Οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων.

Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι
Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου
Άδειες εκπαιδευτικών
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Γενικό Μέρος (αρχείο pdf)
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μουσικής (αρχείο pdf)
Εγκύκλιος για τα Ειδικά Μαθήματα Μουσικής (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2002) (αρχείο pdf)
Ειδικότητα Μουσικής με Τεχνολογία στα ΙΕΚ
Εφημερίες εκπαιδευτικών
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις μέσω Α.Σ.Ε.Π. (αρχείο pdf)
Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις
Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών
Συνθήκες διενέργειας διαγωνισμού μέσω Α.Σ.Ε.Π. (αρχείο pdf)
Ωράριο ωρομισθίων στα μουσικά σχολεία

Powered by gateweb