ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ (Ψηλορείτου 17- 165 62 –Γλυφάδα)Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006Προς:
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου

Υφυπουργό κ. Γεώργιο Καλό

Κοινοποίηση: Διευθυντή Προσωπικού Δ.Ε, Τμήμα Α’ (Διορισμών)

Γενικό Γραμματέα Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών

Καλλιτεχνική Επιτροπή/Τμήμα Δ’ Αισθητικής ΑγωγήςΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με το υπόμνημα αυτό επιχειρούμε να συγκεφαλαιώσουμε τις αυτονόητες (για τους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών αλλά όχι των Μουσικών) διεκδικήσεις μας, που στηρίζονται στη πασιφανή θεσμική νομιμότητα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, μετά από ερωτήσεις, ενστάσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους του ΥΠΕΠΘ, τις απαντήσεις του υφυπουργού κ. Καλού σε επερωτήσεις που έγιναν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, διαπιστώσαμε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες συνεχίζουν να:

• Διαιωνίζουν το διχαστικό για τον κλάδο πρόβλημα της κατηγορίας ΠΕ, μοναδικό φαινόμενο ένταξης αποφοίτων μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη ‘καθαρή’ κατηγορία ΠΕ.

• Ερμηνεύουν επιλεκτικά (μέσω των εγκυκλίων), τους νόμους της πολιτείας, παρά τη σαφή νομική τεκμηρίωση.

• Εφαρμόζουν αντιφατικά και διαφορετικά (μέσω των πινάκων), κάθε περίοδο τους νόμους.Τα προβλήματα του κλάδου, που δημιουργήθηκαν τεχνηέντως από πολιτικές και διοικητικές ερμηνείες των νόμων επιλύονται με απλή αποσαφήνιση και ενιαία πολιτική εφαρμογής του νομικού πλαισίου στα εξής θέματα:

1. Ο κλάδος εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ 16 να αφορά μόνο τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η μεταβατική διάταξη του 1566/85 δεν έχει κανένα έρεισμα για την περαιτέρω εφαρμογή της, λόγω της υπερεπάρκειας των πτυχιούχων ΑΕΙ κλάδου ΠΕ16 Μουσικής και κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθεί οριστικά.2. Τα νόμιμα προσόντα του κλάδου ΠΕ 16, να απαιτούνται
για οποιασδήποτε είδους πρόσληψη εκπαιδευτικού του κλάδου. Η προϋπηρεσία, είναι νόμιμο να προσμετράται ΜΟΝΟ στους εκπαιδευτικούς που έχουν αυτές τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο διορισμός υποψηφίων μη πτυχιούχων ΑΕΙ έναντι υποψηφίων με τα νόμιμα προσόντα διορισμού του κλάδου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το πρόσχημα της προϋπηρεσίας 30 μηνών, η οποία πολλές φορές αποκτήθηκε με αδιαφανή τρόπο. Η προϋπηρεσία δεν μπορεί να καλύπτει τα βασικά προαπαιτούμενα του χαρακτηρισμού ΠΕ16, αλλά αποτελεί επί πλέον προσόν αυτών.3. Στον κλάδο των Μουσικών ΠΕ16 στα Μουσικά Σχολεία να γίνουν οι εξής εξειδικεύσεις:

α. Τα Θεωρητικά να γίνονται αποκλειστικά από την ειδικότητα των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς καμιά εξαίρεση και επομένως να ενταχθούν στον οικείο πίνακα (Πίνακας Μ1.3).

β. Στις Μουσικές Δεξιότητες να εφαρμοστεί επίσης ο νόμος (αντιμετάθεση Πίνακα Μ2.3 με Μ2.2)

γ. Επαναφορά της Ειδίκευσης Μονωδίας, που αυθαίρετα καταργήθηκε στη κατηγορία της διδασκαλίας των οργάνων. Οι κάτοχοι αυτής της ειδίκευσης, εκτός από τη διδασκαλία τραγουδιού, να αναλαμβάνουν τη διεύθυνση χορωδίας και τη προετοιμασία φωνητικών συνόλων.

δ. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές στα Μουσικά Σχολεία, να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα σχολεία που ανήκουν σε όλες τις Περιφέρειες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ισχύει για όλες τις κατηγορίες αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Έτσι, θα σταματήσει η διαδικασία παράτυπων διορισμών ωρομισθίων-αναπληρωτών μη πτυχιούχων, με πλαστές ελλείψεις ειδικοτήτων.

ε. Η προϋπηρεσία στον κλάδου ΠΕ16
να προσμετράται και στα Μουσικά Σχολεία.4.
Σχετικά με τις ισοτιμίες και αντιστοιχίες αναγνωρισμένων και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, η αυστηρή και ενιαία εφαρμογή των νόμων της πολιτείας που συνοψίζονται στην απαίτηση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων αλλοδαπής.

Η καταστρατήγηση των νόμιμων προϋποθέσεων υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση. Η αποδοχή μόνο της ισοτιμίας, είναι παράτυπη, εφόσον τα ελληνικά πανεπιστήμια παράγουν πλέον τις περισσότερες μουσικές ειδικότητες. Δεν μπορεί να δίνονται ισοτιμίες, κατατάσσοντας στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα τις σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης, επιπέδου MASTER, με εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλοδαπής 3ετούς φοίτησης. Έτσι, υποτιμούνται τα Ελληνικά ΑΕΙ, εφόσον εκτιμάται ότι παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση με Μουσικές Ακαδημίες του εξωτερικού.

Ακόμη, η προϋπόθεση της πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο απολυτηρίου Μέσης εκπαίδευσης, από άποψη ουσιαστικής γλωσσομάθειας, να τηρείται χωρίς εξαίρεση.5. Ζητάμε την αναγνώριση του πτυχίου των τμημάτων Μουσικών Σπουδών 5ετούς φοίτησης ως ΜASTER, γεγονός που είναι απόλυτα σύμφωνο με το προωθούμενο ευρωπαϊκό σύστημα των μονάδων (3+2).6. Να καλυφθούν τα μεγάλα οργανικά κενά και να προγραμματισθούν μόνιμοι διορισμοί για τη νέα χρονιά.Η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας, λύνεται με την απόλυτη εφαρμογή των νόμων για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τον διορισμό αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχων πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων. Επιμένουμε ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για το μη διορισμό στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Μουσικά σχολεία και στα Ολοήμερα αποφοίτων από τα 4 τμήματα ΑΕΙ και των τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν το κλάδο μας, διότι υπερκαλύπτουμε τα λειτουργικά κενά της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί επιχειρηματολογία για το δίκαιο των αιτημάτων μας:1. Ο κλάδος εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ 16 να αφορά μόνο τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Α. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απόφοιτοι 4ετούς ή 5ετούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επίσης προβλέπεται ρητά ότι για τις πανεπιστημιακές ειδικότητες που δεν παρέχουν παιδαγωγική γνώση (νομικοί, πολιτικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι κ.ά.), απαιτείται ως απαραίτητο προσόν διορισμού η συμπληρωματική παιδαγωγική επιμόρφωση με επιπλέον τίτλους σπουδών.Β. Ο χαρακτηρισμός των αποφοίτων ωδείων και μουσικών σχολών ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και η ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ16 γίνεται κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδος, όπου και ορίζεται ότι: «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση».Γ. Ο Νόμος-πλαίσιο 1566/1985, ορίζει ρητά ότι προσόν διορισμού για τον κλάδο ΠΕ16 Μουσικής είναι το πτυχίο ΑΕΙ, "Τμήματος Μουσικών Σπουδών" (άρθρο 14 παρ. 8 περ. ιστ). Τα τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ είναι καθηγητικές σχολές, που ικανοποιούν πλήρους τη διττή προϋπόθεση (πανεπιστημιακό πτυχίο και παιδαγωγική γνώση) για το διορισμό εκπαιδευτικών. Τα ΑΕΙ που λειτουργούν στη χώρα μας, υπερκαλύπτουν πλέον τις ανάγκες του κλάδου.

Η προσωρινή αριθμητική ανεπάρκεια των αποφοίτων ΑΕΙ, τη περίοδο δημιουργίας των πρώτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών στα ΑΕΙ, προβλέφθηκε από τον νομοθέτη (άρθρο 15 παρ. 9 περ. Β του ίδιου νόμου) και όρισε ότι μπορούν να διοριστούν, ύστερα από διαγωνισμό, σε θέσεις κλάδου ΠΕ16 Μουσικής άτομα με τίτλο σπουδών αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, για την κάλυψη του συνόλου των κενών θέσεων.Δ. Οι απόφοιτοι ωδείων και μουσικών σχολών είναι κάτοχοι αδιαβάθμιτων τίτλων σπουδών, που χορηγούνται από του ΥΠΠΟ, χωρίς καμία παιδαγωγική κατάρτιση.

Τα Ωδεία –Μουσικές σχολές αποτελούν αδιαβάθμιτες ιδιωτικές σχολές, χωρίς ενιαία κριτήρια λειτουργίας και οποιαδήποτε σχέση εποπτείας από το ΥΠΕΠΘ. Όταν το Υπουργείο Παιδείας επιβάλλει την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων, νομιμοποιείται, κατά παράβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων και κάθε νομικής δεοντολογίας, να επιλέγει εκπαιδευτικό προσωπικό, από μη πανεπιστημιακά εκπαιδευτήρια, που δεν υπόκεινται σε καμιά απολύτως αξιολογική προϋπόθεση;

- Η μεταβατική αυτή διάταξη, σήμερα, λόγω της υπερεπάρκειας των πτυχιούχων ΑΕΙ κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, δεν έχει κανένα έρεισμα για την περαιτέρω εφαρμογή της και κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθεί οριστικά. Παρόμοια πρακτική έχει ακολουθήσει το Υπουργείο για άλλους κλάδους εκπαιδευτικών (π.χ. Πληροφορικής, Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας), όπου διαφοροποίησε τον κλάδο σε Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών ΑΕΙ.- Η καταστρατήγηση των αυτονόητων, θα μπορούσε να σταματήσει με την απόλυτη εφαρμογή των όσων ΟΡΘΑ νομικά και δεοντολογικά υποστηρίζει ο κ. Υφυπουργός στην αρ. 100465/ΙΗ από 24/10/2005, απάντησή του σε σχετική αναφορά του βουλευτή Φ. Κουβέλη, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η καταστρατήγηση των αυτονόητων, που πραγματοποιείται αρκετά χρόνια με ποικίλες διαφοροποιήσεις, πραγματοποιήθηκε και το 2005 με την κατάργηση της αντιστοιχίας (σε ειδικότητες που υπάρχουν τα αντίστοιχα ελληνικά Πανεπιστημιακά τμήματα), στα πτυχία της αλλοδαπής και τους πίνακες των Μουσικών σχολείων, όπου το Πανεπιστημιακό πτυχίο δεν αποτελεί το βασικό προσόν, αλλά συνεκτιμάται συμπληρωματικά.2. Τα νόμιμα προσόντα του κλάδου ΠΕ 16, όπως διατυπώθηκαν ανωτέρω, να απαιτούνται για κάθε είδους πρόσληψη εκπαιδευτικών του κλάδου (μόνιμοι, ωρομίσθιοι, αναπληρωτές). Η προϋπηρεσία, είναι νόμιμο να προσμετρείται ΜΟΝΟ στους εκπαιδευτικούς που έχουν τις παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις.Α. Σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων με βάση τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, τα ποσοστά και τις μοριοδοτήσεις από προϋπηρεσία, που ποικίλουν ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του υπουργείου, και τους διαδοχικούς νόμους, έχει διαμορφωθεί ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο για τη σύνταξη των πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Για τον κλάδο μας, οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτονται αφενός από τους απόφοιτους των Μουσικών Τμημάτων των ΑΕΙ, αλλά συνεχίζεται σταθερά η κάλυψη των κενών και από απόφοιτους ωδείων, παρόλη την υπερεπάρκεια πλέον των πτυχιούχων ΠΕ, εδώ και αρκετά χρόνια και παρά τις επανειλημμένες ενέργειές μας για να σταματήσει η αναπαραγωγή των προβλημάτων του κλάδου και της ανεργίας των πτυχιούχων ΠΕ.Β. Το σημαντικότερο πρόβλημα παραβίασης κάθε νομιμότητας και ισονομίας πραγματοποιείται διότι, στις συνεχιζόμενες διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών – ωρομισθίων, δεν απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων –προσόντων εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ16, που ορίζει ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι (πτυχίο ΑΕΙ, παιδαγωγική κατάρτιση, διαγωνισμός για τους μη πτυχιούχους ΑΕΙ).

Η επιλογή της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών με προσωρινούς ωρομισθίους, χωρίς πλήρη προσόντα διορισμού, όπως ήταν επόμενο δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα και ανισότητες, εφόσον οι «ιδιώτες» χωρίς προϋπηρεσία, αποκτούν την επόμενη χρονιά τις προϋποθέσεις, δηλαδή την προϋπηρεσία, τη μοριοδότηση, για την ένταξή τους στον ενιαίο πίνακα και μια νέα σειρά συμβασιούχων που προσδοκούν και απαιτούν τον διορισμό τους, ενώ παράλληλα οι νέοι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων αδυνατούν να αποκτήσουν προϋπηρεσία (ιδιαίτερα οι απόφοιτοι του 2004 -2005).

Οι εγκύκλιοι των τελευταίων ετών, προτάσσουν διαφορετικές ερμηνείες των νόμων.

Την εκπαιδευτική χρονιά 2004-05, το βασικό κριτήριο πρόσληψης, ήταν το προσόν της προϋπηρεσίας για τη μετάβαση από συμπληρωματικό πίνακα ωρομισθίου εκπαιδευτικού, στον ενιαίο πίνακα διοριστέων, αποκλείοντας έτσι από τα σχολεία νέους πτυχιούχους, κατά παράβαση κάθε νομιμότητας και εκπαιδευτικής δεοντολογίας. Την εκπαιδευτική χρονιά 2005-06, τα προβλήματα προήλθαν από τη σύνταξη των πινάκων των Μουσικών σχολείων και από τις διαδικασίες ισοτιμιών και αντιστοιχιών των πτυχιούχων αλλοδαπής.Γ. Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε με τις διαδικασίες αυτές είναι παράνομη, για τους παρακάτω λόγους:

α) Μέρος της προϋπηρεσίας αυτής είναι προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου που αποκτήθηκε στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία σε χρονική στιγμή κατά την οποίαν υπήρχαν για την κάλυψη των σχετικών κενών θέσεων απόφοιτοι Πανεπιστημίου, οι οποίοι όμως δεν είχαν την προτεραιότητα στις προσλήψεις, όπως ορίζει ο νόμος.

β) Ένα άλλο μέρος της προϋπηρεσίας αυτής αποκτήθηκε μέσω της εφαρμογής παράτυπων εγκυκλίων και Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ και των γνωμοδοτήσεων της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τα Μουσικά Σχολεία (Διάταξη Δ4/406/01.08.2001/περ β).

Υπογραμμίζεται ότι καταστρατηγήθηκε ο Νόμος που αναφέρεται στην ίδρυσή τους και διευκρινίζει σαφώς ότι «ελλείψει δημοσίων εκπαιδευτικών προσλαμβάνονται με σχέση οικονομική και μόνο από τις εκάστοτε Νομαρχίες ιδιώτες», προκειμένου να καλύψουν τις θέσεις στα όργανα ειδίκευσης. Στις κατά καιρούς σχετικές αποφάσεις, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (πέρα από το γεγονός ότι ονομάζονταν πτυχιούχοι ΠΕ16) προηγούνταν, κατά περιπτώσεις, αποφοίτων Πανεπιστημίου που διεκδικούσαν τις ίδιες θέσεις.

Αναφέρουμε ενδεικτικά ένα κραυγαλέο παράδειγμα που συνιστά η πρόταξη πτυχιούχων μη διαβαθμισμένων εκπαιδευτηρίων (κατόχων τίτλου φούγκας από Ωδείο) για το αντικείμενο των «Θεωρητικών της Ευρωπαϊκής Μουσικής» των Μουσικών Σχολείων έναντι αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων που έχουν διδαχθεί μαθήματα όπως: Μορφολογία, Ανάλυση, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση, Ιστορία της Μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή κ.ά.

Με τον παράνομο αυτό τρόπο απόκτησης προϋπηρεσίας, ενισχύθηκε ο φαύλος κύκλος των παρατυπιών που αφορούν τον κλάδο μας, ο οποίος δημιουργεί προβληματισμούς σε εμάς, αλλά και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι συνεχείς ενστάσεις και οι αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, από μέλη και το σύλλογο αποφοίτων, δεν απαντήθηκαν ουσιαστικά από τους αρμόδιους του Υπουργείου.

γ) Ακόμη, κατά παρέκκλιση κάθε νομιμότητας με αυθαίρετο τρόπο δεν προσμετράται ειδικά στα Μουσικά Σχολεία, η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών Μουσικής που έχουν υπηρετήσει ως Μουσικοί στα Γενικά σχολεία.Δ. Σήμερα, οι έχοντες το μόνο προσόν της προϋπηρεσίας των 30 μηνών, που και αυτή (στις περισσότερες περιπτώσεις) αποκτήθηκε από παράνομες διαδικασίες, απόφοιτοι ωδείων και μουσικών σχολών - κάτοχοι αδιαβάθμιτων τίτλων σπουδών, χωρίς καμία παιδαγωγική κατάρτιση, χωρίς διαγωνισμό - διεκδικούν θέσεις μόνιμων διορισμών.

Για τους λόγους που εξηγήσαμε, θεωρούμε ότι τυχόν πρόταξη ή διορισμός υποψηφίων μη πτυχιούχων ΑΕΙ έναντι υποψηφίων με τα νόμιμα προσόντα διορισμού του κλάδου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το πρόσχημα της προϋπηρεσίας 30 μηνών, η οποία πολλές φορές αποκτήθηκε με αδιαφανή τρόπο. Δεν είναι δυνατόν, 20 χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου Πανεπιστημιακού Τμήματος Μουσικής στην χώρα μας, να δέχεται η Πολιτεία το διορισμό εκπαιδευτικών που δεν έχουν αποφοιτήσει από τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν έχουν βασική παιδαγωγική κατάρτιση!

- Ως εκ τούτου, οι προσλήψεις (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) στη Δημόσια Εκπαίδευση κατόχων τίτλων σπουδών μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, έγιναν και γίνονται παράνομα, διότι δεν έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα των θέσεων. Η προϋπηρεσία δεν μπορεί να καλύπτει τα βασικά προαπαιτούμενα του χαρακτηρισμού ΠΕ16, αλλά αποτελεί επί πλέον προσόν αυτών.3. Στον κλάδο των Μουσικών ΠΕ16 συντάσσονται δύο κατηγορίες πινάκων (με υποκατηγορίες) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τα Ολοήμερα σχολεία και άλλοι πίνακες με διαφορετικά κριτήρια για τα Μουσικά σχολεία. Η διαφοροποίηση προβλέπεται λόγω του εξειδικευμένου και ποικίλου περιεχομένου αντικειμένου της γενικής Μουσικής Επιστήμης και της Μουσικής Τέχνης ή Δεξιοτήτων (διδασκαλία οργάνων, διεύθυνση μουσικών συνόλων).Α. Στα Μουσικά Σχολεία, οι θέσεις εκπαιδευτικών καλύπτονται με τη πρακτική των ιδιωτών αναπληρωτών – ωρομισθίων. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Υπουργείου, με τις ετήσιες εγκυκλίους ορίζει και μεταβάλλει το σύστημα μοριοδότησης, ερμηνεύοντας διαφορετικά και «ευέλικτα», κατά περίπτωση, τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι, μετατρέπεται σε νομοθέτη, εφόσον προσδιορίζει κάθε χρόνο τα προσόντα που προτάσσονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Β. Με αυτές τις διαδικασίες, το πτυχίο των πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, αξιολογείται αυθαίρετα ως ένα προσόν επί πλέον που «συνεκτιμάται», ακόμη και για τις θεωρητικές ειδικεύσεις (Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία κ.α.) και βαθμολογείται με ελάχιστα μόρια. Ο τρόπος αυτός επιλογής, είναι δεοντολογικά απαράδεκτος αλλά και παράνομος.Γ. Είναι έωλο το συχνά επικαλούμενο επιχείρημα ότι οι πτυχιούχοι ΠΕ16 των ΑΕΙ είναι ανειδίκευτοι για τα Μουσικά Σχολεία, επειδή στο πτυχίο τους δεν αναγράφεται επακριβώς η συγκεκριμένη ειδίκευση αλλά απλώς η ένδειξη «Μουσικές Σπουδές».

Η 5ετής φοίτηση στα ΑΕΙ δεν είναι «απλώς», αλλά πολύπλευρη μουσική παιδεία, η οποία ενισχύεται και από τους τίτλους σπουδών μουσικών οργάνων για τη πλειοψηφία των αποφοίτων ΑΕΙ.

Δ. Η διάκριση Μουσικής Επιστήμης και Μουσικών Δεξιότητων, δεν αμφισβητεί, ούτε αναιρεί την απαίτηση που υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, να είναι κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Υ.Α. Δ4/406/1-8-01 (ΦΕΚ 1051/01 τ. Β') και την υπ' αρ. 107/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία διευκρίνισε περαιτέρω τα προαπαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού του κλάδου, και έχει γίνει αποδεκτή από την Υπουργό, ορίζεται «για την ειδίκευση Μουσικών Δεξιοτήτων ως προσόν διορισμού βεβαίωση ή πιστοποιητικό επάρκειας που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη και Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης».

Ε. Αυτό προβλέφθηκε για πρώτη φορά με την φετινή Υ.Α. 66346/4-7-05 για τα Μουσικά Σχολεία, αλλά δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, ούτε στο εξειδικευμένο αντικείμενο της Θεωρίας της Μουσικής.- Επομένως, διεκδικούμε νόμιμα τα εξής:

α. Τα Θεωρητικά να γίνονται αποκλειστικά από την ειδικότητα των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς καμιά εξαίρεση και επομένως να ενταχθούν στον οικείο πίνακα (Πίνακας Μ1.3).

β. Στις Μουσικές Δεξιότητες να εφαρμοστεί επίσης ο νόμος (αντιμετάθεση Πίνακα Μ2.3 με Μ2.2).

γ. Επαναφορά της Ειδίκευσης Μονωδίας, που αυθαίρετα καταργήθηκε στη κατηγορία της διδασκαλίας των οργάνων
. Οι κάτοχοι αυτής της ειδίκευσης, εκτός από τη διδασκαλία τραγουδιού, να αναλαμβάνουν τη διεύθυνση χορωδίας και τη προετοιμασία φωνητικών συνόλων.

δ. Η προϋπηρεσία στον κλάδο ΠΕ16 να προσμετράται και στα Μουσικά Σχολεία.

4. Σχετικά με τις ισοτιμίες και αντιστοιχίες
αναγνωρισμένων και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προέκυψαν τη φετινή χρονιά νέα προβλήματα. Τα αιτήματα αναγνωρίσεως πτυχίων αλλοδαπής πολλαπλασιάστηκαν.Η αντιφατική και αδιαφανής ή λαθεμένη πρακτική των φορέων αναγνώρισης του ΥΠΕΠΘ, δημιούργησε νέα πηγή προβλημάτων και τον εξοβελισμό των νέων πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ από τη δημόσια εκπαίδευση.

Η αντιφατικότητα εκδηλώνεται με την καταστρατήγηση των εξής νόμιμων προϋποθέσεων προκειμένου, οι αλλοδαποί να διεκδικούν την ισότιμη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας μας:Α. Η υποχρέωση για ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως ορίζει ο νόμος και οι γνωματεύσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετατρέπεται σε αποδοχή μόνο της ισοτιμίας.Β. Η μη εξέταση της προϋπόθεσης της πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, με απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης.Γ. Οι ισοτιμίες δίνονται χωρίς ουσιαστική μελέτη σε πολλές περιπτώσεις, κατατάσσοντας στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα τις σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης, με ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα 3ετούς φοίτησης. Έτσι, υποτιμούνται τα Ελληνικά ΑΕΙ, εφόσον εκτιμάται ότι παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση με Μουσικές Ακαδημίες του εξωτερικού.Δ. Εφόσον υπάρχει σύγχυση για το διαχωρισμό των Θεωρητικών Μουσικής και των Δεξιοτήτων (διδασκαλία οργάνων) για τους έλληνες πτυχιούχους, η σύγχυση επιτείνεται για τους αλλοδαπούς, στους οποίους μπορεί να ανατίθεται η Μουσική Παιδεία με ανεπαρκείς Μουσικές, Παιδαγωγικές και Γλωσσικές Γνώσεις.- Ζητάμε την αυστηρή και ενιαία εφαρμογή των νόμων της πολιτείας που συνοψίζονται στην απαίτηση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων αλλοδαπής καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας, όπως ορίζεται για όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απαιτείται η ορθή αντιμετώπισή του με σαφείς πολιτικές αποφάσεις, ώστε να μη γίνει νέα εστία υποβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης.5. Να καλυφθούν τα μεγάλα οργανικά κενά και να προγραμματισθούν μόνιμοι διορισμοί για τη νέα χρονιά.Οι δαιδαλώδεις διαδικασίες προσβάλλουν κατάφορα τη νομιμότητα, αποτελούν πληγή και για τις ίδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, δημιουργούν προβλήματα ερμηνειών και εφαρμογής των ποικίλων περιπτώσεων που υπάρχουν αντικειμενικά στον κλάδο μας.Οι προσλήψεις προσωρινών εκπαιδευτικών πάσης φύσεως, χωρίς τα νόμιμα προσόντα, οδηγούν στη συνέχιση του φαύλου κύκλου και το γεγονός αυτό ωθεί τους αποφοίτους Μουσικών Σπουδών σε έναν μαραθώνιο ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών για την διασφάλιση τόσο των εργασιακών τους δικαιωμάτων όσο και της γενικότερης επιστημονικής και καλλιτεχνικής τους αξιοπρέπειας.Η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας, λύνεται με την απόλυτη εφαρμογή των νόμων για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τον διορισμό αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχων πανεπιστημίου, πράγμα που για όλους τους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών είναι αυτονόητο, αλλά αμφισβητείται για τους Μουσικούς και ιδιαίτερα στους κατ’ εξοχήν χώρους της Μουσικής παιδείας, τα Μουσικά Σχολεία.Επιμένουμε ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για το μη διορισμό στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Μουσικά σχολεία και στα Ολοήμερα, αποφοίτων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι απόφοιτοι από 4 τμήματα ΑΕΙ και 3 τμήματα ΤΕΙ, υπερκαλύπτουν τα λειτουργικά κενά της δημόσιας εκπαίδευσης.Στα Μουσικά σχολεία
να σταματήσει η διαδικασία παράτυπων διορισμών ωρομισθίων-αναπληρωτών μη πτυχιούχων, με πλαστές ελλείψεις ειδικοτήτων, εφόσον δεν επιτρέπεται η δήλωση όλων των σχολείων της χώρας, αλλά περιορίζεται αυθαίρετα σε ένα μόνο σχολείο/ περιφέρεια.Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Βασίλης Μητρόπουλος Μαρία Ζησοπούλου

Powered by gateweb