ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN του TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN

του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ

Ψηλορείτου 17, 165 62, ΓλυφάδαΑθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2005Υπόμνημα

Προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου

ΚΟΙΝ.: Γραφεία Υφυπουργών κκ. Γεωργίου Καλού και Σπυρίδωνος ΤαλιαδούρουΘέμα: Διορισμοί κλάδου ΠΕ 16 (Μουσικής) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΑξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προβλήματα και τις παρατυπίες που έχουν προκύψει με τους διορισμούς εκπαιδευτικών Μουσικής κλάδου ΠΕ16, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τα εξής:1. Η περσινή εγκύκλιος 57510/Δ2/18-06-04 του ΥΠΕΠΘ, είχε ως αποτέλεσμα την σύνταξη πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Μουσικής, όπου προτάσσονταν παρανόμως οι κάτοχοι τίτλων σπουδών μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ωδείων) με προϋπηρεσία έναντι των πτυχιούχων ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών χωρίς προϋπηρεσία. Παρά τις ενστάσεις και τις έγγραφες διαμαρτυρίες του Συλλόγου μας και της ΔΟΕ, προχωρήσατε στην κύρωση των σχετικών πινάκων, γεγονός που οδήγησε σε διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2004-5 ωρομισθίων εκπαιδευτικών Μουσικής μειωμένων προσόντων, χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση ή τίτλο σπουδών που να αντικαθιστά αυτήν. Με τον παράνομο αυτό τρόπο απόκτησης προϋπηρεσίας, ενισχύθηκε ο φαύλος κύκλος των παρατυπιών που αφορούν τον κλάδο μας, ο οποίος δημιουργεί προβληματισμούς σε εμάς, αλλά και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την εμπλοκή συμφερόντων μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ωδείων) στη δημόσια εκπαίδευση. Σας υπενθυμίζουμε ότι για τους παραπάνω λόγους, θιγόμενα μέλη του Συλλόγου μας αναγκάστηκαν να καταθέσουν αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (α) κατά του ενιαίου πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολ. έτους 2004-5 ως προς τη σειρά κατάταξης με την οποία περιλήφθηκαν στον πίνακα με αρ. πρωτ. 2553/22-11-2004 και (β) κατά του πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών για ανάθεση διδασκαλίας στο αντικείμενο της Μουσικής για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής με αρ. πρωτ. 2606/29-11-2004.

2. Με την φετινή υπ’ αρ. 70064/Δ2/13-7-2005 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, ωρομισθίων και Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων ορίζονται για τον κλάδο μας οι εξής υποκλάδοι: ΠΕ16-Μουσικής (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων) και ΠΕ16-Μουσικής (Πτυχιούχοι Ωδείων), ενώ διευκρινίζεται ότι: «κατά την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες προτάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με ή χωρίς προϋπηρεσία» (κεφ. Γ, παρ. V). Κατ’ αρχάς, τονίζουμε ότι συνεχίζεται η αυθαιρεσία του όρου «κλάδος ΠΕ16» χωρίς οι ανήκοντες σε αυτόν να είναι στην πραγματικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Επιπλέον δεν διευκρινίζονται προσόντα διορισμού και ακόμη δεν γίνεται απόλυτα σαφές από τη συγκεκριμένη διατύπωση αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Μουσικής κλάδου ΠΕ16 (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων) με ή χωρίς προϋπηρεσία προτάσσονται γενικά και απόλυτα κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων ή αν προτάσσονται στον καθέναν από τους επιμέρους πίνακες («οικείους πίνακες») που θα προκύψουν, χωρίς να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα κατά τις προσλήψεις συνολικά, ασχέτως προϋπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το Ν.1566/1985. Αφού επί σειρά ημερών μετά τη δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίου, λαμβάναμε συγκεχυμένες απαντήσεις σε προφορικές μας ερωτήσεις από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας σας, προχωρήσαμε στην κατάθεση σχετικής γραπτής ερώτησης προς τη Δν/ση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Α’ (Διορισμών) με αρ. πρωτ. 71987/Δ2/20-7-2005 και συμπλήρωσης αυτής με αρ. πρωτ 78815/Δ2/5-8-05. Τα συγκεκριμένα έγγραφά μας παραμένουν χωρίς απάντηση. Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που και η φετινή εγκύκλιος οδηγήσει σε διορισμούς υποψηφίων εκπαιδευτικών μουσικής χωρίς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δε θα έχουμε άλλη επιλογή από το να καταφύγουμε και πάλι σε κάθε ένδικο για την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων και την διασφάλιση του επιστημονικού και παιδαγωγικού κύρους των πτυχίων μας.

3. Δυσφορία μας προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, ενώ τα Σχολεία της χώρας έχουν αρχίσει ήδη να λειτουργούν, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κανένας πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων, όπως ορίζεται από τον Ν.3255/2004, ούτε έχουν προγραμ-ματιστεί διορισμοί για το τρέχον σχολικό έτος, παρόλο που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα πλήρως οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2001). Επίσης, είμαστε ο μοναδικός κλάδος από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των Ολοή-μερων Δημοτικών Σχολείων, για τον οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ο σχετικός πίνακας.

4. Όσον αφορά στους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών Μουσικής, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ο κλάδος μας είναι ο μοναδικός ανάμεσα σε όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ για τον οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτε σχετικό με διενέργεια νέου διαγωνισμού (παρότι είχε εξαγγελθεί για το 2004 μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους των εκπαιδευτικών, για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν εκτός του κλάδου των μουσικών), αν και εν τω μεταξύ έχει ήδη παρέλθει μία τετραετία από την προκήρυξη και την διενέργεια του τελευταίου διαγωνισμού μέσω του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 102 / 12.4.2001).

Ο κλάδος μας τίθεται συνεχώς στο περιθώριο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ζητούμε:

-Να διοριστούν τη φετινή σχολική χρονιά Αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

-οι σχετικοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

-κατά τους διαρισμούς προσωρινών αναπληρωτών/ωρομισθίων να προηγούνται οι απόφοιτοί μας ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας έναντι των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Μουσικής μειωμένων προσόντων (Πτυχιούχοι Ωδείων)

Ευελπιστούμε ότι θα ενεργήσετε άμεσα για την αποκατάσταση των προβλημάτων που μαστίζουν τον κλάδο μας.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του ΣυλλόγουPowered by gateweb