Εγγραφή στο Σύλλογο
Σύμφωνα με το καταστατικό, «Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι αποκλειστικά και μόνον οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει στην πρώτη (μετά την υποβολή της αίτησης) συνεδρίασή του».

Ο τρόπος εγγραφής περιλαμβάνει δύο βήματα:

Πρώτον: την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, που θα βρείτε εδώ και την αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση
Γιώργος Λιάπης
Δημητρακοπούλου 13, Κερατσίνι, Τ.Κ. 18758
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
geo210200@yahoo.com

Δεύτερον: την αποστολή 15 ευρώ (για τα έξοδα της εγγραφής και τη συνδρομή ενός έτους) με έναν από τους εξής τρόπους:

- αποστολή ταχυδρομικής επιταγής, στην εξής διεύθυνση:
Διονυσία Τροντή, Θήρας 3, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18344

- κατάθεση σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς
IBAN Number: GR97 0172 0290 0050 2903 6877 461
Δικαιούχος: Διονυσία Τροντή

Powered by gateweb